Varsle KraftCERT om hendelse

Se KraftCERT/InfraCERTs veileder for rapportering av hendelser.

Vi kan ogsÄ varsles per telefon pÄ +47 940 32 443 eller per e-post til cert@kraftcert.no (se kontakt lengre ned for vÄre PGP-nÞkler).

Navn pÄ virksomhet som rapporterer hendelsen
Navn og stilling pÄ utfyller av skjemaet
E-postadresse KraftCERT kan kontakt deg pÄ
Telefonnummer KraftCERT kan kontakt deg pÄ
Beskrivelse av hendelse. Ingen spesifikk informasjon pÄkrevd, men informasjon som kan vÊre interessant: Hva har skjedd, tidslinje, omfang og konsekvenser, ev. indikatorer, hasher dersom dette er kjent.

Trenger dere assistanse fra KraftCERT i hÄndteringen av hendelsen?
Kontakt

E-post
(Hendelser/incidents)
(Administrative henvendelser)

Telefon
(Vakt, betjent 08-16 hverdager)
(backup, mottar ikke SMS)
(Satelitt)
(Administrative henvendelser, betjent 08-16 hverdager)

Post- og besĂžksadresse
Brynsveien 12
0667 Oslo
Norge

Daglig leder
Martin Bore